+421 944 48 48 49

About us

PROFILE OF ZENITH LUXURY REAL ESTATE

Zenith Luxury Real Estate Group

Realitná kancelária ZENITH Luxury Real Estate Vám poskytuje prvotriedny servis pri kúpe a predaji prémiových nehnuteľností.
Je autoritou v oblasti efektívneho predajného marketingu kvalitných nehnuteľností.
Jemne vyladené klientské služby sú záväzkom v našej podnikateľskej filozofii, ktorá definuje ZENITH Luxury Real Estate ako značku založenú na dôvere, integrite, rozvážnosti a dokonalosti.
Našimi prednosťami sú:
Maximálny individuálny prístup ku klientovi
Diskrétne jednanie
Inovatívne predajné kanály

Our services - Administration

 • organizácia obhliadok a marketing voľnej nehnuteľnosti prostredníctvom našej realitnej kancelárie
 • podpisovanie nájomných zmlúv a ich predlžovanie
 • aktívna komunikácia s nájomníkmi
 • archivácia a ochrana dokumentácie k nehnuteľnosti
 • tvorba poistnej zmluvy
 • komunikácia so správcovskou organizáciou

Our services - Financial / operative service

 • výber nájomného a prevádzkových poplatkov
 • kontrola termínov platieb
 • evidencia výdavkov na údržbu, energie a služby
 • asistencia pri protokolárnom odovzdávaní nehnuteľnosti nájomcovi a jeho preberaní po skončení doby nájmu
 • pravidelné technické inšpekcie nehnuteľností vykonávané profesionálnym stavebným inšpektorom
 • zabezpečenie opráv a rekonštrukcií
 • údržba a technické zhodnocovanie

Our services – Consulting activity

 • Konzultačná a poradenská činnosť v investičnom procese výstavby
 • Feasibility study
 • Audit nehnuteľností
 • Zabezpečenie stavebných povolení a rozhodnutí potrebných k stavebnej činnosti
 • Projektový manažment = Manažérska činnosť vo všetkých fázach projektu
 • Organizovanie výberových konaní pre dodávateľov alebo zhotoviteľov diela (od architektov až po dodávateľov špecifických technológií), zabezpečenie zmluvných vzťahov, riadenie kvality výstavby, kontrola cien, stavebný a technický dozor, skúšobná prevádzka, povolenie užívania (kolaudácia)

WE LEAD YOU ON THE WAY TO DISCOVERING YOUR DREAM PROPERTY

The ZENITH Luxury Real Estate Agency offers you first-class services when buying and selling premium properties. It has gained respect in the field of effective sales marketing of high-quality properties. Fine-tuned client services present an obligation in our corporate philosophy, defining ZENITH Luxury Real Estate as a brand based on trust, integrity, prudence and perfection.