+421 944 48 48 49
Ponuka

Zenith Real

Na predaj

Pozemok na výstavbu RD 51800m2 Sládkovičovo-Košúty

Sladkovičovo, Galanta , Slovensko

1 243 200€

  • Pozemok51800 m²
  • TypRezidenčné nehnuteľnosti
  • ID объекта#8518008

ZENITH Luxury Real Estate predáva nový stavebný obvod (NSO) Košúty:

Lokalita: Obec Košúty, okres Galanta, Trnavský kraj 
celková výmera NSO 51.800 m2 cena 24€/m2
pozemok je situovaný v kľudnej časti obce, na rovine, juhozápadne orientovaný 
vo vzdialenosti 1 km preteká riečka Čierna Voda, nachádza sa lesík s jazierkom 
lokalita ponúka vhodnú atmosféru pre život na vysnívanom mieste v príjemnom vidieckom prostredí obkolesenom prírodou, na hony vzdialené od mestského ruchu a zhonu
trvale vyňatá poľnohospodárska pôda na nepoľnohospodárske účely 
NSO je schválený v územnom pláne obce 
právoplatné územné rozhodnutie 
je spracovaná kompletná projektová dokumentácia pre inžinierske siete (voda, kanalizácia, elektrika, komunikácie, verejné osvetlenie) 
všetky stavebné povolenia potrebné na budovanie inžinierskych sietí 
je spracovaný a zapísaný geometrický plán jednotlivých parciel (parcelácia) 
 na predmetný pozemok je spracovaná projektová dokumentácia na IBV 72 RD 
dĺžka pozemku je 370 m x šírka 140 m
inžinierske siete sa nachádzajú na hranici pozemku 
v obci je novovybudovaná kanalizácia 
prístupová cesta k pozemku je asfaltová, napojená na hlavné ťahy : 
Košúty – Galanta 5 km
Košúty – Sládkovičovo 4 km diaľnica Sereď 9 km
výhodná poloha k Bratislave – 40 km 
 z prístupovej cesty ja rozhodnutím ODI v Galante vylúčená premávka vozidiel s hmotnosťou nad 3,5t 
bezzáplavová zóna 
rmožná realizáciu inžinierskych sietí v cene 11 €/m2
Viac infomácií Vám radi poskytneme na 0944 48 48 49 alebo info@zenithluxuryrealestate.com
New Building District (NSO) Košúty
Characteristics of plot:
Locality: Košúty Municipality, Galanta District, Trnavský kraj
total area NSO 51.800 m2 price 24 € / m2
land is situated in a quiet part of the village, on a plain, southwest oriented 1 km away rivers Čierna Voda, near is located a small lake with locality offers suitable an atmosphere for life in a dreamed place in a pleasant rural setting surrounded by nature, on a hill away from the city’s hustle and bustle
permanently excluded agricultural land for non-agricultural purposes
plan is approved in the municipality’s territorial plan the legal planning decision is completed the complete design documentation for engineering networks (water, sewerage, electricity, communications, public lighting) all building permits needed for building of engineering networks is processed and registered geometric the plot of individual parcels on the land in question is processed project documentation on for 72 family houses
length of the land is 370 m x width 140 m
all conections is located on the border of the land in the village is newly built sewerage access
road to the land is asphalt connected to the main moves: – Galanta 5 km Košúty – Sládkovičovo 4 km Sereď highway 9 km to Bratislava – 40 km from the access road and by ODI decision in Galanta
excluded traffic of cars with weight over 3.5 t zone
execution of utilities in the price 11 € / m2
For more information, please contact us at 0944 48 48 49 or info@zenithluxuryrealestate.com

Ponuka zahŕňa

  • krásne prostredie
  • Novostavba
  • Rodinný dom

Viac info na vyžiadanie

Lokalita