Základný popis

ZENITH Luxury Real Estate predáva areál v katastri obce Lieskovec , nachádzajúce sa východne od administratívno-správneho centra Mesta Zvolen, v priemyselnej zóne medzi Mestom Zvolen a Obcou Lieskovec, v tesnej blízkosti spoločnej hranice katastrálnych území týchto obcí v katastrálnom území Obce Lieskovec.
Nehnuteľnosti boli využívané ako súčasť priemyslového areálu pre druhotné spracovanie odpadových plastov. Areál je možné využiť na podobné priemyselné činnosti, prípadne ako skladovacie priestory.

Z inžinierskych sietí sa v blízkosti nachádzajú rozvody elektrickej energie, vody, plynu, kanalizácie, elektronickej komunikácie. V okolí nehnuteľností je dostupná akákoľvek doprava s výnimkou lodnej.

 • CenaNa vyžiadanie
 • PolohaZvolen, ZV
 • DruhAreál
 • Užitková plocha6415 m²
 • Pozemok35487 m²

Dispozičné riešenie / Štandardy

Predmetná budova je riešená ako prízemná hala, čiastočne dvojpodlažná v súvislosti s jej sociálno- administratívnym vstavkom. Podlažie prízemia obsahuje priestory na skladovanie a prípravu plastového odpadu pre jeho následnú úpravu. Druhé nadzemné podlažie vstavku obsahuje sociálne zázemie šatní a umyváreň pracovníkov obsluhy prístupné vonkajším oceľovým schodiskom. 

Pôvodná časť areálu bola vybudovaná v rokoch 2009 až 2013 ako stredisko zhodnocovania plastového odpadu , pozostáva z priemyselných a inžinierskych objektov a administratívnej budovy. Časť priemyselných objektov pôvodného areálu bola zničená požiarom technológie v roku 2016 – z výrobnej haly je preto zachovaná a využiteľná železobetónová podlaha a skelet haly, ktoré sa môžu opätovne zastrešiť a opláštiť na priemyselnú halu alebo prosto využiť ako skladovacia plocha pre činnosti v susedných priestoroch . Súčasťou ponuky sú aj asfaltové komunikácie a manipulačné spevnené plochy a inžinierske siete a v neposlednom rade daňový sklad minerálneho oleja
s oceľovými dvojplášťovými nádržami 2x65 m3 a 1x25 m3 s čerpadlami, potrubnými rozvodmi
a plniacim miestom.
Nová časť areálu bola budovaná v rokoch 2014 až 2016 , ako sklad plastu a produktov a linka prípravy plastu pre pôvodnú technológiu. Linka prípravy plastu však nebola ešte dokončená, preto nová hala nemohla byť skolaudovaná.
Nová časť areálu zahŕňa:
Hala skladu plastu: 37,4 x 46,9m, žb podlaha a steny do výšky 5m , zvyšné steny tvoria sendvičové panely v kombinácii s trapézovým plechom a presvetľovacími laminátovými pásmi . Nosná onštrukcia haly je oceľový skelet . Strecha sedlová s krytinou trapézový plech s presvetľovacími laminátovými pásmi. Hala je vybavená mostovým žeriavom 3,5 t. Hala je rozdelená OK s drevenou výplňou na skladovacie boxy, stredom haly prechádza komunikácia.
Hala prípravy plastu: znížená časť s rozmermi 14,3x12,7m, žb podlaha, oceľový skelet, stena a strecha zo sendvičových panelov.
Medzi halami sa nachádza dvojpodlažný sociálny vstavok s kompletným sociálnym zázemím pre 30 – ich pracovníkov.
Za halami, v severovýchodnej časti areálu, sa nachádza sklad produktov ( minerálneho oleja vyrobeného depolymerizáciou plastu), ktorý pozostáva z troch dvojplášťových oceľových nádrží
s objemom 3x200 m3 vrátane potrebného príslušenstva – konštrukcií, čerpadiel, meracích zariadení, potrubných rozvodov a pod. Sklad produktov je technologicky prepojený s pôvodným plniacim miestom pre autocisterny a daňovým skladom minerálneho oleja .
Popis novej haly
Ponúkaná priemyselná budova je samostatne stojacim čiastočne dvojpodlažným objektom
s prevažne sedlovou strechou a čiastočne s pultovou strechou mierneho sklonu.
Osadená je v mierne sklonenom teréne juhozápadným smerom na parcelách pre evidenciu katastra nehnuteľností registra "C" číslo 1535/136 a 1535/137 pre katastrálne územie Lieskovec, obec Lieskovec pri Zvolene. Situovaná je v území priemyselnej zóny z hľadiska jeho funkčného využitia s prevládajúcou funkciou objektov obchodno-výrobnej povahy (ľahká výroba a služby), v lokalite s vyrovnaným záujmom o kúpu v porovnaní s predajom nehnuteľností. V danej lokalite je možnosť napojenia sa na inžinierske siete technického vybavenia územia v rozsahu miestnych rozvodov el. energie, vody, zemného plynu, a dažďovej kanalizácie, ako aj elektronických komunikácií. Stavba je pripojená na el. energiu, vodu a kanalizáciu. Prístup je zabezpečený po verejných miestnych a účelových komunikáciách.

Technický popis vyhotovenia:
Základovými konštrukciami sú plošné základy – základový železobetónový rošt. Nosná konštrukcia haly je oceľová. Pozostáva z priečnych väzieb rozpätia 37,0 m, po modulových vzdialenostiach 10x4,65 m. Priečnu väzbu tvoria strešné priehradové väzníky (rámová priečľa sedlového lichobežníkového tvaru) tuho spojené na stĺpoch. Nosná konštrukcia zníženej pultovej časti haly (SO 03 hala prípravy plastov ) je tvorená z priečnych väzieb rozpätia 13,785m po modulových vzdialenostiach 3x4,25m.
Zvislé nosné konštrukcie záchytnej vane pod dvojplášťové nádrže tvoria steny z monolitického vodotesného železobetónu.
Strešnú krytinu v sedlovej časti haly tvoria lakoplastované trapézové plechy, v pultovej časti ju tvoria sendvičové panely hr.100mm (oceľové poplastované plechy vyplnené tepelnou izoláciou z minerálnej vlny). V hrebeni sedlovej strechy sa nachádzajú po celej dĺžke haly sklolaminátové trapézové presvetľovacie dosky.
Obvodový plášť haly je kombinovaný. V spodnej časti od úrovne základových konštrukcií je
tvorený železobetonovými stenami. V zvyšnej časti je opláštenie haly z lakoplastovaných
trapézových plechov s výnimkou východnej štítovej steny a zníženej pultovej časti kde je
opláštenie zo sendvičových panelov. V pozdĺžnych stenách skladovej haly je zrealizované bočné presvetlenie zo sklolaminátových trapézových dosiek v opláštení.
Priestor haly je pôdorysne rozdelený na jednotlivé skladovacie boxy a stredový komunikačný a manipulačný priestor deliacimi montovanými stenami pozostávajúcimi z nosnej konštrukcie stĺpov z valcovaných oceľových profilov votknutých do základových pásov resp. do žb. podlahovej dosky, medzi ktorými sú zasunuté deliace drevené konštrukcie. Pre vstup a vjazd do jednotlivých boxov sú vynechané otvory uzatvárateľné oceľovými vrátami. Vstupné vráta haly sú oceľové otváravé a rolovacie výsuvné elektricky ovládané. Podlahy haly sú betónové z nosného drátkobetónu. Obvodové konštrukcie vstavku sú murované, vonkajšia obvodová stena je zateplená, okenné výplne sú plastové s izolačným dvojsklom, dvere plastové hladké. Podlahy vstavku z keramickej dlažby, vnútorné omietky vstavku sú hladké, obklady keramické.
Obstavaný priestor novej haly je celkom 28 301 m3.
Súčasťou ponuky sú aj betónové komunikácie a manipulačné spevnené plochy a tiež zatiaľ nezastavené pozemky určené územným plánom obce na priemyselnú zástavbu – sklady.

Vybavenosť

Kamerový systém

Strážna služba

Protipožiarny systém

Výhľad do prírody

Poloha

Adresa

Lieskovec, ZV

Dostupnosť

 • Supermarket: 200m
 • Nemocnica: 500m
 • Park: 500m
 • Banka: 190m
 • Škola: 900m
 • Autobus: 500m

Máte záujem?

Pre obhliadky a viac informácii nás
prosím kontaktujte na 0944 48 48 49

Spoločnosť LUSSUSOSA s.r.o. je exkluzívnym partnerom medzinárodnej realitnej skupiny ZENITH Luxury Real Estate a je tak výhradne oprávnená používať obchodné označenie ZENITH Luxury Real Estate pri svojich obchodných aktivitách.

LUSSUSOSA s.r.o. is an exclusive partner of the international real estate group ZENITH Luxury Real Estate and is therefore solely entitled to use the ZENITH Luxury Real Estate business name for its business activities