Investičný pozemok 807m2 so schváleným zámerom

119,000 €

ZENITH LUXURY Real Estate predáva pozemok 807m2 rozdelený na 3 menšie pozemky pre celoročne obývateľné chaty v Bernolákove, na ulici Horný dvor neďaleko kaplnky Svätej Anny.

Plocha pozemkov:
A – 225m2 s jestvujúcou staršou chatou
B – 282m2
C – 300m2

Jednotlivé parcely sú odčlenené geometrickým plánom. K dispozícii je štúdia so schváleným investičný zámer na pozemkoch B a C. Každá chata reflektuje na jestvujúci terén s južnou orientáciou. Elektrický stĺp sa nachádza na okraji pozemkov.

Bližšie informácie

Pozemok je v umiestnený mimo zastavaného územia obce. Po obvode je oplotenie susedných parciel. Na pozemku sa nachádzajú dreviny malého vzrastu a jeden väčší ihličnatý strom. Pozemok je mierne svahovitý smerom na juh. Plánované objekty celoročne obývateľných chát sú na pozemkoch umiestnené tak, aby sa docielila intimita rekreácie a zároveň boli dodržané odstupové vzdialenosti od susedných pozemkov, na ktorých sa nachádzajú aj iné objekty na
rekreáciu.

Dominantnou funkciou v území je malopodlažná výstavba rodinných domov a rekreačných hát, čo samo o sebe vyplýva aj zo samotného územného plánu. V lokalite sa nachádzajú výhradne objekty s 1 až 2 nadzemnými podlažiami. Kvalitu súčasného prostredia je možné sledovať najmä z podielu zelene v území.

Navrhované stavby sú samostatné objekty každý s vlastným pozemkom s plnohodnotným 1. a 2.NP. a s parkovacími miestami na jednu chatu 2 parkovacie miesta.

Vstup na parcely je z prístupovej cesty zo severozápadnej strany.

Každá chata je riešená ako dvojpodlažná s plochou strechou, pričom zastavanosť nepresahuje 50 m2 zastavanosť. Vstup do chaty je riešený z juhozápadnej strany cez zádverie / vstup, do dennej časti – obývacej miestnosti spojenej s kuchyňou cez ktorú je výstup na terasu orientovanú na juhozápad. Zo severozápdanej strany hneď pri vstupe sa nachádza wc s technickou miestnosťou a na severenej strane je umiestnené schodisko vedúce na 2. NP kde je kľudová časť. Na 2.NP z chodby so schodiskom vstupujeme do samotných izieb a kúpeľne. Izby majú okná orientované na juhozápad, kúpeľna je na juhovýchode, kde je aj okno. Obidve chaty majú identickú výmeru, zastavanosť, dispozičné riešenie a osadenie na pozemku ako je vidieť z grafickej časti..

Chata bude vykurovaná v prípade potreby elektrickým kúrením – rohožami, TÚV – elektrický zásobník. Voda bude riešená zo studne a odpad do žumpy.
Iné prípojky v blízkosti pozemkou niesú.

Veľkosť pozemku „A“ 264m2
ZASTAVANÁ PLOCHA
Navrhovaný objekt 50,0 m2
SPEVNENÉ PLOCHY 52,8 m2
PLOCHA ZELENE 160,2 m2

Veľkosť pozemku „B“ 263m2
ZASTAVANÁ PLOCHA
Navrhovaný objekt 50,0 m2
SPEVNENÉ PLOCHY 52,7 m2
PLOCHA ZELENE 160,3 m2

Nová výstavba je v súlade so schváleným územným plánom obce Bernolákovo v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

Fotogaléria

Poloha

Adresa

Dostupnosť

Máte záujem?

Pre obhliadky a viac informácii nás prosím kontaktujte na

Spoločnosť LUSSUSOSA s.r.o. je exkluzívnym partnerom medzinárodnej realitnej skupiny ZENITH Luxury Real Estate a je tak výhradne oprávnená používať obchodné označenie ZENITH Luxury Real Estate pri svojich obchodných aktivitách.

LUSSUSOSA s.r.o. is an exclusive partner of the international real estate group ZENITH Luxury Real Estate and is therefore solely entitled to use the ZENITH Luxury Real Estate business name for its business activities

ZENITH Luxury Real Estate to je prvotriedny servis pri kúpe a predaji prémiových nehnuteľností