Základný popis

Zenith Luxury Real Estate predáva investičný pozemok o výmere 62000m2 v Senci v tesnej blízskosti hlavnej cesty. Pozemok sa náchádza mimo zastavaného územia mesta na rovinatom teréne a nie je zastavaný stavbami. V súčastnosti je využívaný ako poľnohospodárska pôda ( orná pôda ). Vjazd na pozemok bude zabezpečený odbočkou z hlavnej cesty , ktorej realizácia je práve v štádiu riešenia. Je podaná žiadosť o začatie stavebného konania na predmetnú stavbu.
Inžinierske siete sa nachádzjú pri ceste:
– napojenie na verejný vodovod
– napojenie na verejnú sieť elektrickej energie
– napojenie na verejný zvod kanalizácie
– napojenie na verejný rozvod plynu

UPI: bývanie, služby a drobné prevádzky

Viac informácií Vám radi poskytneme na 0944 48 48 49

Zenith Luxury Real Estate sells an investment plot of 62,000 square meters in Senec in close proximity to the main road. The land is located outside the city’s built-up area on a flat terrain and is not built by buildings. Currently it is used as agricultural land. The entrance to the plot will be secured by a branch from the main road, the implementation of which is at the stage of solution. An application for the commencement of a construction procedure for the building in question is filed.
The engineering networks are located along the way:
– connection to public water supply
– connection to the public electricity grid
– Connection to the public sewerage system
– Connection to public gas distribution

Land use: housing, services and small businesses

More information on 0944 48 48 49

  • Cena6,100,000 €
  • PolohaSenec, SC
  • DruhPozemok
  • Celková plocha62000 m²

Poloha

Adresa

Senec, SC

Dostupnosť

  • Supermarket: 200m
  • Nemocnica: 500m
  • Park: 500m
  • Banka: 190m
  • Škola: 900m
  • Autobus: 500m

Máte záujem?

Pre obhliadky a viac informácii nás
prosím kontaktujte na 0944 48 48 49

Spoločnosť LUSSUSOSA s.r.o. je exkluzívnym partnerom medzinárodnej realitnej skupiny ZENITH Luxury Real Estate a je tak výhradne oprávnená používať obchodné označenie ZENITH Luxury Real Estate pri svojich obchodných aktivitách.

LUSSUSOSA s.r.o. is an exclusive partner of the international real estate group ZENITH Luxury Real Estate and is therefore solely entitled to use the ZENITH Luxury Real Estate business name for its business activities