+421 944 48 48 49

O nás

Profil Zenith Luxury Real Estate

Zenith Luxury Real Estate Group

Realitná kancelária ZENITH Luxury Real Estate Vám poskytuje prvotriedny servis pri kúpe a predaji prémiových nehnuteľností.
Je autoritou v oblasti efektívneho predajného marketingu kvalitných nehnuteľností.
Jemne vyladené klientské služby sú záväzkom v našej podnikateľskej filozofii, ktorá definuje ZENITH Luxury Real Estate ako značku založenú na dôvere, integrite, rozvážnosti a dokonalosti.
Našimi prednosťami sú:
Maximálny individuálny prístup ku klientovi
Diskrétne jednanie
Inovatívne predajné kanály

Naše služby - Administratíva

 • organizácia obhliadok a marketing voľnej nehnuteľnosti prostredníctvom našej realitnej kancelárie
 • podpisovanie nájomných zmlúv a ich predlžovanie
 • aktívna komunikácia s nájomníkmi
 • archivácia a ochrana dokumentácie k nehnuteľnosti
 • tvorba poistnej zmluvy
 • komunikácia so správcovskou organizáciou

Naše služby - Finančný / operatívny servis

 • výber nájomného a prevádzkových poplatkov
 • kontrola termínov platieb
 • evidencia výdavkov na údržbu, energie a služby
 • asistencia pri protokolárnom odovzdávaní nehnuteľnosti nájomcovi a jeho preberaní po skončení doby nájmu
 • pravidelné technické inšpekcie nehnuteľností vykonávané profesionálnym stavebným inšpektorom
 • zabezpečenie opráv a rekonštrukcií
 • údržba a technické zhodnocovanie

Naše služby - Konzultačná činnosť

 • Konzultačná a poradenská činnosť v investičnom procese výstavby
 • Feasibility study
 • Audit nehnuteľností
 • Zabezpečenie stavebných povolení a rozhodnutí potrebných k stavebnej činnosti
 • Projektový manažment = Manažérska činnosť vo všetkých fázach projektu
 • Organizovanie výberových konaní pre dodávateľov alebo zhotoviteľov diela (od architektov až po dodávateľov špecifických technológií), zabezpečenie zmluvných vzťahov, riadenie kvality výstavby, kontrola cien, stavebný a technický dozor, skúšobná prevádzka, povolenie užívania (kolaudácia)

VEDIEME VÁS CESTOU K OBJAVENIU VAŠEJ VYSNÍVANEJ NEHNUTEĽNOSTI

Realitná kancelária ZENITH Luxury Real Estate Vám poskytuje prvotriedny servis pri kúpe a predaji prémiových nehnuteľností. Je autoritou v oblasti efektívneho predajného marketingu kvalitných nehnuteľností. Jemne vyladené klientské služby sú záväzkom v našej podnikateľskej filozofii, ktorá definuje ZENITH Luxury Real Estate ako značku založenú na dôvere, integrite, rozvážnosti a dokonalosti.